165. zasedání Předsednictva ČKR v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně.

18. června 2020

Program:

  1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 156. zasedání Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.