164. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Brně péčí Masarykovy univerzity, hybridní formou.

17. února 2022 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 164. zasedání Pléna ČKR.
 3. Doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro funkční období 1.3.2022 až 31.7.2023 – vstupní informace předsedy volební komise a diskuse s navrženými kandidáty.
 4. Informace o Masarykově univerzitě.
 5. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 6. Výroční zpráva ČKR 2021.
 7. Revize hospodaření ČKR 2021. Rozpočet ČKR 2022. Kalendář ČKR 2023 a 2024.
 8. Vzdělávání, věda, výzkum a inovace na vysokých školách ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s ministryní pro vědu, výzkum a inovace.
 9. Připravenost vysokých škol ČR na aktuální i budoucí epidemiologické situace – diskuse s ministrem zdravotnictví.
 10. Aplikovaný výzkum v ČR – informace předsedy Technologické agentury ČR.
 11. Výsledek doplňujících voleb. Různé. Příprava Usnesení 164. zasedání Pléna ČKR.
 12. Usnesení 164. zasedání Pléna ČKR. Závěr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info