162. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s.

5. prosince 2019

Program:

  1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 153. zasedání Pléna ČKR (Praha, VŠFS, 5.12.2019).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.