160. zasedání Pléna ČKR v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice. Hybridní formou, 15. dubna 2021.

15. dubna 2021 PDF

Program:

  1. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. [Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR se koná v jiný den.]
  2. Zahájení 160. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Univerzitě Pardubice.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
  5. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  6. K hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+ – diskuse se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
  7. Různé. Příprava Usnesení 160. zasedání Pléna ČKR.
  8. Usnesení 160. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  9. Tisková koncerence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info