156. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.

6. prosince 2018
  • Program:
  1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 148. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2018).
  3. Příprava na workshop "Universities for Enlightenment" pořádaný Rakouskou konferencí rektorů (Vídeň, 12.-13.12.2018), jehož se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro vnější záležitosti a tajemnice ČKR.
  4. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info