156. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně.

18. června 2020 PDF

Program:

  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 156. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Mendelově univerzitě v Brně.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
  5. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  6. K činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – diskuse s předsedou NAÚ.
  7. Diskuse ke strategii Čínské lidové republiky ve vztahu k vysokým školám ČR.
  8. Různé. Příprava Usnesení 156. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 156. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  10. Tisková konference.