154. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.

13. února 2020 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 154. zasedání Pléna ČKR.
 3. Informace o Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
 4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 5. Výroční zpráva ČKR 2019.
 6. Revize hospodaření ČKR 2019. Rozpočet ČKR 2020.
 7. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
 8. Diskuse k novele zákona o vysokých školách a k metodice hodnocení výzkumných organizací ve vztahu k vysokým školám.
 9. Různé. Příprava Usnesení 154. zasedání Pléna ČKR.
 10. Usnesení 154. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 11. Tisková konference.