154. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.

13. února 2020 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 154. zasedání Pléna ČKR.
 3. Informace o Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
 4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 5. Výroční zpráva ČKR 2019.
 6. Revize hospodaření ČKR 2019. Rozpočet ČKR 2020.
 7. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
 8. Diskuse k novele zákona o vysokých školách a k metodice hodnocení výzkumných organizací ve vztahu k vysokým školám.
 9. Různé. Příprava Usnesení 154. zasedání Pléna ČKR.
 10. Usnesení 154. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 11. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info