153. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s.

5. prosince 2019 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 153. zasedání Pléna ČKR.
 3. Informace o Vysoké škole finanční a správní, a.s.
 4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 5. Informace ředitele Centra pro studium vysokého školství, v.v.i., o závěrech šetření „Absolvent 2018“.
 6. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
 7. Tisková konference.
 8. Informace předsedy Národní sportovní agentury (NSA) o kompetencích NSA v oblasti státní politiky ve sportu a o přípravě a vyhlášení dotačních programů pro rok 2021.
 9. Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů.
 10. Různé. Příprava Usnesení 153. zasedání Pléna ČKR.
 11. Usnesení 153. zasedání Pléna ČKR. Závěr.