148. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.

6. prosince 2018 PDF
 • Program:
 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 148. zasedání Pléna ČKR.
 3. Informace o Akademii múzických umění v Praze.
 4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 5. Základní a aplikovaný výzkum na vysokých školách ČR – diskuse s předsedkyní Grantové agentury ČR a s předsedou Technologické agentury ČR.
 6. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
 7. Tisková konference.
 8. Hodnocení výzkumných organizací – diskuse s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum a s členem Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách.
 9. Různé. Příprava Usnesení 148. zasedání Pléna ČKR.
 10. Usnesení 148. zasedání Pléna ČKR. Závěr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info