Foto-prezentace ČKR 2019

Foto-prezentace ČKR 2019 obsahuje vybrané hromadné fotografie ze zasedání Pléna ČKR.