Foto-prezentace ČKR 1993-2018

Foto-prezentace ČKR 1993-2018, která zahrnuje prvních 25 let existence ČKR, obsahuje vybrané hromadné fotografie ze zasedání Pléna ČKR.