Závěry

setkání členů České konference rektorů s prezidentem Evropské univerzitní asociace

Praha, 24. září 2021 PDF

Setkání s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) Michaelem Murphym se uskutečnilo dne 24. září 2021 v Praze na Univerzitě Karlově. Této mimořádné události se zúčastnilo celkem třináct rektorek a rektorů, členů České konference rektorů (ČKR), pět prorektorů vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR, a tajemnice ČKR.

V úvodu setkání vystoupili se svými projevy na uvítanou předseda ČKR Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, a bývalá členka Výkonného výboru EUA Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze. Následovalo vystoupení rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, který vykonával funkci předsedy ČKR v letech 2014 až 2019, k aktuálnímu stavu vysokého školství ČR se zahrnutím stručné informace o ČKR a její činnosti. Prezident EUA Michael Murphy poté promluvil k aktuálním záležitostem EUA a k výhledům do budoucna. Setkání moderoval místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice, a bylo ukončeno všeobecnou diskusí s níže uvedenými sedmibodovými závěry.

  1. ČKR jako řádný kolektivní člen EUA od založení EUA před dvaceti lety, s dvaceti řádnými individuálními členy EUA, veřejnými vysokými školami ČR, považuje setkání s prezidentem EUA v ČR za významnou událost, které si velmi cení. ČKR ocenila dokument „Universities without walls“ a jeho zásadní přínos pro další rozvoj evropského vysokého školství a výzkumu.
  2. ČKR si váží aktivit EUA, které vedou ke zlepšení situace na vysokých školách ČR nejen sdílením zkušeností Konferencí rektorů zemí EU, které jsou stejně jako ČKR řádnými kolektivními členy EUA. Tato mezinárodní spolupráce posiluje významně prvek internacionalizace na vysokých školách ČR.
  3. ČKR přispívá svými aktivitami v rámci EUA, nejen prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech či pracovních a expertních skupinách EUA, ke zkvalitňování Evropského výzkumného prostoru i Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.
  4. ČKR oceňuje důležitou aktivitu EUA, kterou je Program institucionální evaluace. Vysoké školy ČR, které institucionální evaluaci EUA absolvovaly, považují její průběh i výsledky za mimořádně přínosné pro možnost zlepšení kvality mnoha procesů, které na jejich akademické půdě probíhají.
  5. Vysoké školy ČR jsou s podporou EUA připraveny pomáhat studentům a akademickým pracovníkům ze zemí celého světa postižených konflikty nabídkou studia, studijních či pracovních pobytů za zvýhodněných podmínek. V poslední době se tak děje ve vztahu k Ukrajině, Bělorusku a Afghánistánu. ČKR a EUA jsou svornými zastánci demokracie a akademických svobod na vysokých školách.
  6. ČKR a EUA jsou si vědomy významu prezenční výuky na vysokých školách, a proto se opakovaně obracejí na všechny akademické pracovníky a studenty s prosbou, aby zvážili očkování proti nemoci COVID-19 a napomohli tak významným způsobem hladkému průběhu akademického roku 2021/2022.
  7. ČKR je poctěna skutečností, že prezident EUA rád přijal pozvání na oslavu 30. výročí založení ČKR, která se uskuteční 16. února 2023 v Praze. ČKR byla založena 28. ledna 1993 na Českém vysokém učení technickém v Praze a 30. výročí svého založení oslaví tamtéž.

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Martin Bareš
předseda

Za Evropskou univerzitní asociaci

Prof. Michael Murphy
prezident

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info