Stanovisko

Předsednictva České konference rektorů k informacím týkajícím se výsledků zjištění expertní etické komise na Mendelově univerzitě v Brně

Brno, 26. ledna 2022 PDF

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) vyjadřuje vážné znepokojení nad informacemi, které byly uveřejněny v návaznosti na šetření expertní etické komise na Mendelově univerzitě v Brně a které se týkaly publikovaných odborných článků týmu vedeného profesorem Vojtěchem Adamem, zvoleným kandidátem na rektora Mendelovy univerzity v Brně.

Expertní komise ve svých závěrech mimo jiné uvádí, že zjištěné problémy „sahaly od hrubé nedbalosti při kontrole kvality až po zřejmé známky manipulace s daty“ („The issues ranged from gross negligence in quality control to clear signs of data manipulation.“), a doporučuje, aby bylo nejméně šest publikovaných odborných článků staženo.

V návaznosti na tato zjištění se Předsednictvo ČKR usneslo na tomto stanovisku:

  • Předsednictvo ČKR se rozhodně a důrazně distancuje od jakéhokoli porušování etických zásad na půdě vysokých škol ČR, ať už se týkají vědecké, výzkumné či vzdělávací oblasti.
  • Předsednictvo ČKR konstatuje, že dodržování obecných zásad a principů akademické integrity a etiky ve vědě, výzkumu a s tím spojené publikační činnosti považuje za jednu ze základních a nezpochybnitelných hodnot seriózní vědecké a výzkumné práce.
  • Předsednictvo ČKR očekává jasné vysvětlení ze strany hlavního autora dotčených publikací, a to i v kontextu toho, že se má v dohledné době ujmout řízení jedné z 26 veřejných vysokých škol ČR. Těžko si lze představit, že by takový přístup k výkonu rektorské funkce, a tím i k členství v ČKR, sdružení rektorek a rektorů, členů ČKR, mohlo bez jasného vysvětlení akceptovat.
  • Předsednictvo ČKR vyjadřuje velké politování nad uvedeným případem, neboť vrhá špatné světlo jak na vnímání úrovně vědecké a výzkumné práce v ČR, tak rovněž významně ohrožuje reputaci české vědy a českých vědců v zahraničí.

V Brně dne 26. ledna 2022

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info