Prohlášení

Předsednictva České konference rektorů k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Praha, 10. března 2020 PDF

Česká konference rektorů bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit do odvolání přímou výuku na vysokých školách počínaje 11. březnem 2020. Nadále jsou možné různé formy nekontaktní výuky. Zajištění chodu všech vysokoškolských pracovišť je na jednotlivých rektorech, resp. na vedeních vysokých škol a na jejich dohodě s relevantními pracovníky.

V Praze dne 10. března 2020

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda České konference rektorů