Prohlášení

České konference rektorů k odpovědnosti vysokých škol za kvalitu vzdělávání v době epidemiologické krize

Praha, 21. září 2020 PDF

Česká konference rektorů se znepokojením sleduje, že v době exponenciálního vývoje epidemie SARS-CoV-2 autonomie vysokých škol zaručená zákonem o vysokých školách a zajištěná prověřenými vnitřními systémy řízení a zajišťování kvality, jež nacházejí výraz například v udělení institucionální akreditace, je vážně ohrožována. Jsme zaskočeni nepředvídatelností zásahů vnějších aktérů, a to často bez jakékoli synchronizace na jejich straně. Jen tak se může stát, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství na jedné straně neumožňuje přechod na plnou distanční výuku a na druhé straně Hygienická stanice hlavního města Prahy až na drobné výjimky zakazuje jinou než distanční výuku.

V průběhu první vlny epidemie i během přípravy na komplikace spojené s druhou vlnou si vysoké školy vybudovaly systémy, které zajištují odpovědný přístup k výuce, jejím různým formám a potřebám jednotlivých studijních programů. K naplnění svého poslání, tedy plnohodnotného vysokoškolského vzdělávání, pro které je charakteristické propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti, je nezbytné udržení minimálního standardu kontaktní a praktické výuky. Vysoké školy dokáží řídit rizika dle specifik studijních programů zapojením buď úplné distanční, anebo hybridní („blended“) výuky.

Česká konference rektorů proto apeluje na externí aktéry: Důvěřujte vysokým školám – jsou odpovědné, respektují pravidla a samy nejlépe vědí, jak naplňovat své poslání i v těchto rizikových časech!

V Praze dne 21. září 2020

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda České konference rektorů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info