Usnesení

172. zasedání Pléna České konference rektorů

Olomouc, 6. října 2023 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 172. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR si je vědoma složité situace v oblasti veřejných financí v ČR, nicméně nadále upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vysokého školství, i přes deklarovaný příslib mírného nárůstu rozpočtu v roce 2024. Opakovaně apeluje na stanovení závazného rostoucího střednědobého výhledu a posílení institucionálního financování vysokých škol.
  2. ČKR spolupracuje na finalizaci novely zákona o pobytu cizinců na území ČR s partnery z relevantních resortů tak, aby nastavený režim byl pro potřeby vysokých škol vstřícný, včetně jeho digitalizace. V rámci internacionalizace je také nezbytné, aby vhodný vízový režim platil i pro zaměstnance vysokých škol a účastníky kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných vysokými školami. Každé omezující opatření v oblasti udělování víz zahraničním studentům i zaměstnancům snižuje mezinárodní konkurenceschopnost našich vysokých škol.
  3. ČKR požaduje, aby její zástupci byli zapojeni do přípravy návrhu Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství.
  4. ČKR vítá iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) směřující k lepšímu propojení vysokých škol s aplikační sférou a oceňuje přijatou metodiku NAÚ pro akreditace a hodnocení profesních studijních programů.
  5. ČKR oceňuje současnou dobrou kooperaci i otevřenou diskusi představitelů MŠMT, NAÚ a ministryně pro vědu, výzkum a inovace s reprezentacemi vysokých škol v oblasti financování, legislativy a strategických dokumentů.

V Olomouci dne 6. října 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
předsedkyně

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info