Usnesení

169. zasedání Předsednictva České konference rektorů

Praha, 6. dubna 2021 PDF

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 169. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR se ztotožňuje s návrhem vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zahájení prezenční výuky v posledních ročnících prakticky zaměřených studijních programů ke dni
    dubna 2021. ČKR upozorňuje na nutnost řádného ukončení studia v těchto studijních programech i na existenci veřejného zájmu spočívajícího v personálním posílení řady strategických oblastí, a to včetně medicínské a zdravotnické infrastruktury.
  2. ČKR zároveň vysoce oceňuje dlouhodobou koncepční práci současného vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nadstandardní úroveň komunikace všech podstatných kroků s reprezentacemi vysokých škol a podporuje jeho úspěšnou snahu o strategické řízení v oblasti terciárního vzdělávání.

V Praze dne 6. dubna 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info