Usnesení

160. zasedání Pléna České konference rektorů

Pardubice, 15. dubna 2021 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 160. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR trvá na svém požadavku alespoň částečně obnovit praktickou a kontaktní výuku nejpozději od 26. dubna 2021. Zejména studenti posledních ročníků musejí dokončit své studium ve standardní době a kvalitě. ČKR upozorňuje, že na vysokoškolských pracovištích, na nichž v omezeném režimu probíhá výuka, jsou zaměstnanci i studenti již dlouhodobě testováni a situace je z epidemiologického hlediska zcela uspokojivá a pod kontrolou.
  2. ČKR s politováním konstatuje, že vysoké školy byly v rámci plánu očkování zařazeny jako jedna z posledních prioritních skupin. ČKR apeluje na Vládu ČR, aby co nejvíce urychlila očkovací proces. Bez proočkovaných akademických a neakademických pracovníků bude obtížné zajistit přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 i státní závěrečné zkoušky. ČKR připomíná, že vysoké školy zajišťují výuku více než 300 000 studentů; společenské a ekonomické ztráty spojené s omezením aktivit vysokých škol jsou pro budoucnost této země devastující.
  3. Brzký návrat studentů vysokých škol do prezenční výuky je významným předpokladem rychlého a úspěšného nastartování ekonomiky ČR a její konkurenceschopnosti. ČKR proto žádá Vládu ČR, aby stanovila jasná pravidla pro případné testování vysokoškolských studentů, včetně možnosti akceptovat testy z veřejných odběrových míst. Je nepřijatelné, aby náklady spojené s testováním byly přenášeny na vysoké školy. Rozpočty vysokých škol jsou určeny pro rozvoj vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit. Vysoké školy byly navíc postiženy výpadky příjmů, například z aplikovaného výzkumu či poplatků z cizojazyčných studijních programů, a musejí řešit významné propady z příjmů kolejí a menz. Pro některé vysoké školy by byly dlouhodobé úhrady obdobných nákladů likvidační. Na všech vysokých školách by si tyto náklady vyžádaly nutnost omezení základních aktivit. Vybrané vysoké školy jsou připraveny stát se pilotním místem pro testování PCR testy a kvalitními antigenními testy.
  4. ČKR opětovně upozorňuje na významné postižení stravovacích a ubytovacích provozů kolejí a menz v důsledku pandemie nemoci COVID-19. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo možnost kompenzací pro tato pracoviště.

V Pardubicích dne 15. dubna 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info