Usnesení

144. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 16. února 2018 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 144. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR podporuje úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol pro období 2019 až 2021 v minimální dynamice růstu ve výši 3 mld. Kč ročně.
  2. ČKR podporuje myšlenku na posílení administrace projektů aplikovaného výzkumu prostřednictvím Technologické agentury ČR. ČKR nepokládá za efektivní fragmentaci poskytování podpory.
  3. ČKR žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace o rychlé dopracování Metodiky 2017+ pro hodnocení výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo možno co nejdříve tuto metodiku implementovat.

V Praze dne 16. února 2018

Za Českou konferenci rektorů

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
místopředseda pro oblast vzdělávání zastupující předsedu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info