Standpoint

of the Czech Rectors Conference on the Amendment to the Act on Pedagogical Staff

(In Czech only)

Brno, 2 February 2023 PDF

V České konferenci rektorů (ČKR) je řada rektorů vysokých škol, které vzdělávají budoucí učitele. Nejedná se jen o pedagogické fakulty, ale i o fakulty přírodovědné, filozofické a další. Vysoké školy pečují o kvalitu poskytovaného vzdělávání budoucích učitelů a v tomto ohledu jsou míněny i připomínky, které byly ze strany ČKR komunikovány.

Zákon o pedagogických pracovnících sice již od roku 2014 umožňuje považovat za plně kvalifikovaného učitele osobu bez pedagogického vzdělání, nicméně se jedná o několik vybraných oborů na středních školách a s omezeným pracovním úvazkem (typicky: rodilý mluvčí cizího jazyka na max. 0,5 úvazku nebo sportovní trenér apod.). Novela rozšiřuje působení nekvalifikovaných osob na učitelství pro 2. stupeň základních škol a na všechny všeobecně vzdělávací předměty.

Dále má novela rozšířit okruh poskytovatelů kvalifikačního studia pro budoucí učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni základních škol a na středních školách o další instituce, tzv. zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Těmi mohou být vzdělávací agentury, komerční firmy, neziskové organizace aj., které narozdíl od vysokých škol, svázaných přísnými akreditačními pravidly, nepodléhají téměř žádné regulaci.

Obavy mnoha odborníků z vysokých škol ČR se tedy týkají tohoto nového nastavení, neboť cítí nedostatek garance, že toto rozšíření bude ve prospěch kvality. Novelu tedy považujeme za ohrožení profesionalizace učitelského povolání, což je ve zjevném nesouladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+.

V Brně dne 2. února 2023

On behalf of the Czech Rectors Conference

Prof. Martin Bareš
President

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info