160. zasedání Předsednictva ČKR

Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 21.8.2019