Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace. Praha, 13. března 2020.

13. března 2020 PDF

Program:

  1. Vstupní projev členky Výkonného výboru EUA (EUA Board) s uvítáním prezidenta EUA a všech účastníků setkání.
  2. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy, předsedy ČKR v letech 2014 až 2019, k aktuálnímu stavu vysokého školství ČR se zahrnutím stručné informace o ČKR a o její činnosti.
  3. Vystoupení prezidenta EUA k aktuálním záležitostem EUA a k výhledům do budoucna.
  4. Diskuse účastníků setkání s prezidentem EUA.
  5. Závěry setkání formulované prezidentem EUA a předsedou ČKR.
  6. Hromadná fotografie účastníků setkání.
  7. Tisková konference.